SHARE

С не особено ясни мотиви Административен съд – гр. София, възнамерява да позволи продажбата на “Царските конюшни” на безценица.

Скандалът за това как вече подалият оставка областен управител на София Веселин Пенев миналата година се опита да продаде „Царските конюшни“ на безценица получи името “Кон за кокошка” – конят  бяха “конюшните”, а кошката “символичната” сума от 658 000 лв. при пазарна цена от 10 989 000 лв. според експертизата на държавното обвинение.

Софийската градска прокуратура след предложение на тогавашния регионален министър Лиляна Павлова внесе три протеста в съда и с тях се искаше той да обяви за нищожни трите заповеди на Веселин Пенев, с които се позволява да се изкупят имотите.

Според прокуратурата заповедите на Пенев противоречат на закона – прекратяването на съсобствеността с държавата се извършва на база пазарна оценка на съответния дял, направена от независим оценител, на цена не по-ниска от данъчната оценка на имота. „Пенев не е трябвало да сключва договорите за прекратяване на съсобственост за земята, защото не е било ясно дали отсрещната страна изобщо има собственост върху царските конюшни“, предава “Дневник” становището на градската прокуратура.

Административният съд на гр. София обаче остави без разглеждане прокурорските протести.

За прекратяване на делата съдът се е позовал на разпоредба от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Смущаващото в случая е, че този текст изобщо не е сред основанията за издаване на заповедите на областния управител. Наред с това чл. 120, ал. 2 от Конституцията ясно казва, че изключването на административни актове от съдебно обжалване става само със закон. Очевидно е, че правилникът за прилагане не е закон.

Освен това искането на прокуратурата е срещу прекратяването на съсобствеността, което очевидно е административноправен елемент, подлежащ на съдебен контрол, като примерите за това в съдебната практика са многобройни. Дори да се приеме за вярно съображението на съда, че цената не се определя с властническо правомощие, то буди недоумение защо съдът е отказал да разгледа другите основания за нищожност, посочени от прокурора.

Обстоятелството, че делата са прекратени не изначално, а след извършване на процесуални действия по протестите, също буди недоумение.

Определенията на съда обаче подлежат на протест в 7-дневен срок пред Върховния административен съд (ВАС).

Ако няма обжалване, сделките остават в сила и „царските конюшни“ ще бъдат окончателно продадени… за кокошки.

Снимка: stara-sofia.com

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.