SHARE

Господа,
Следващия път, когато подложите на гласуване санкциите срещу Русия, ще стана кентавър.

Коалиция КПСС за България,
bkp.ru