Правила за етично финансиране

Правила за етично финансиране

Убедени сме, че отношенията между една медия и нейните читатели са основани на доверие, което се изгражда на основата на истината, журналистическата свобода и на ценностите, които медията отстоява.

Редакционната ни политика не може да бъде повлияна от търговски натиск.

Нашите автори са свободни да подлагат на съмнение и разследват дейността на търговски дружества и други организации, които поставят рекламни материали на Интернет страницата на ТерминалНО.

Затова ние държим на прозрачност по отношение на начина, по който медията се финансира и на ясни стандарти спрямо лицата, които ще спонсорират нашата дейност.

Отстоявайки тези разбирания, ние приемаме следните правила за етично финансиране:

I. Източниците на финансиране трябва:
1) да извършват законосъобразна дейност;
2) техният действителен собственик да бъде известен;
3) да не извършват дейност, която може да урони репутацията и авторитета на медията;
4) да не изповядват екстремни религиозни или политически ценности, да не осъществяват дискриминация по отношение на раса, пол, етнос или вероизповедание;
5) да осигуряват качествени условия на труд на своите служители;
6) да не поставят условия по отношение на съдържанието и редакционна политика на медията.

II. Рекламните материали трябва:
1) да бъдат законни, съобразени с добрите нрави и да отразяват истината;
2) да са изработени в съответствие с националните етични правила за реклама и търговска комуникация, създадени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“;
3) да не съдържат заплашителни, клеветнически, нецензурни изрази;
4) да не нарушават права на трето лице, включително по отношение на неговия личен живот или неговите права на интелектуална собственост;
5) да не въвеждат в заблуждение;
6) да не уронват репутацията и авторитета на медията.

ТерминалНО си запазва правото да отхвърли всяка отправена към него оферта. Медията може да постави свои собствени изисквания за стил, цена и начин на представяне на съдържанието.