35 години от трагедията в Чернобил

35 години от трагедията в Чернобил

SHARE

Историята помни. Политическото лидерство на България е било надлежно предупредено за всички опасности от атомния ад за хората. Въпреки това, те запазват мълчание. По нареждане на първият.

Животът в републиката продължава. В т.ч. и подготовката и провеждането на традиционната първомайска манифестация под проливния радиоактивен дъжд.

SHARE