SHARE

Р. Бъчварова: „Защо трябва да вярваме на Цветан Василев, който от две години стои в Сърбия и не съдейства на правосъдието?“

П. Москов: „Бре все съм вярвал ама „Дневник“ да се позовава на Цветан Василев не съм вярвал… :)“

Христо Иванов: „Не е необходимо да вярваме на Василев с цялата му окаляност. Най-сетне стигаме до нивото на проверими твърдения, направени от непосредствен участник и наблюдател с името му. Тяхната проверка е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на прокуратурата.“