SHARE

„В България вече има толкова много инвестиции, че няма работна ръка.“

Бойко Борисов, министър-председател

Уточнение на редакцията: По предварителни данни нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за първото тримесечие на 2019 г. е отрицателен в размер на 254.4 млн. евро. Статистиката на БНБ показва, че за същия период на миналата година сумата също е била отрицателна, но „само“ с 52.6 млн. евро. Отрицателното число означава, че потокът на външните вложения е по-малък, отколкото изтеглените от страната чуждестранни средства. (Източник Economic.bg)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.