SHARE

„В никакъв случай не може да се говори за ислямизация в Турция.
Ние нямаме връзка с правителствената политика на Турция, а с религиозната институция.
Международната обстановка в световен мащаб е много тежко.“

Джелал Фаик, главен секретар и говорител на Главното мюфтийство в Република България, в телевизионно интервю