SHARE

„[Ако едно дете е задържано], това дете не е дете, което е послушно и добро.“

Евгени Стоянов,
заместник-министър на правосъдието

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.