SHARE

„Парите са с ясен произход, но са незаконни.“

Иванка Начева, КОНПИ

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.