SHARE

И още:

“Аз в рамките на администрацията, в която съм работила, съм преминавала различни обучения, включително притежавам квалификацията АйТи Кард. Но това няма значение.”

Малка подробност е, че такава квалификация не съществува.

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.