SHARE

Мая Манолова пред камерите:
„Като национален омбудсман, който защитава правата на българските граждани, подготвих и внесох този законопроект.“

В законопроекта:
Моля да предоставите предложенията на народните представители за обсъждане и евентуално внасяне в Народното събрание.


ОмбудСманът не може да внася законопроекти, той може единствено да прави предложения.