SHARE

„Силно управление се формира около някаква ценностна система, която разграничава отделните партии. Ако всички станем еднакви, тогава всички сме маскари.“

Владислав Горанов

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.