SHARE

Бившият служител на Трето управление на ДС Юлиан Марков е назначен за и.д. директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

От началото на март 2018 г. със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за и.д. директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ е назначен Юлиан Марков. По неясно каква причина това назначение не е отразено на сайта на министерството, където продължава да стои името на и.д. директора, заемал длъжността преди Марков. Сякаш Министерството на земеделието, храните и горите има в структурата си десетки дирекции, които управляват европейски средства. Трябва да посочим, че това е третият пореден директор на тази дирекция за последните 6 месеца, която се явява Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.

До назначаването си на поста и.д. директор Юлиан Марков е съветник в политическия кабинет на министър Порожанов. Конкурс за длъжността „Директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ не е обявяван, или поне не е публикуван на интернет страницата на министерството. Навярно министър Порожанов е преценил, че политическият му съветник отговаря на необходимите изисквания и по тази причина конкурс не се налага да се провежда.

Логично възниква въпросът кой е Юлиан Марков, за да има такова влияние пред министъра? 

Бивш служител на Трето управление на ДС, бивш служител на териториалното звено на ГДБОП – МВР в Шумен, бивш служител служба “Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване“, бивш служител на ДАНС, където достига до длъжността началник-отдел „Противодействие на корупцията в изпълнителната власт“ в дирекция ”Противодействие на корупцията”. Работата на Марков в ДАНС стана известна с делото за подкуп, което се е водило срещу бившия зам.-министър в МВР Раиф Мустафа и бизнесмена Росен Маринов. Двамата са обвинени за това, че са предложили подкуп на бивш началник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. И двамата са оправдани в съда. Марков е понижен в главен експерт и по-късно е освободен от ДАНС. 

Изглежда ви като заслужен край на една провалена кариера?

Сбъркали сте… 

Не след дълго Юлиан Марков се появява като служител на дирекция „Противодействие на измамите“ в Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). Изпълнителен директор на ДФЗ тогава е Румен Порожанов. Успоредно с развитието на кариерата на Порожанов се развива и тази на Марков и в един момент той става Изпълнителен директор на ДФЗ. Според публикации в медиите Марков се е ползвал с особеното доверие на шефа си при схемите с разпределение на проекти на „по-специални” бенефициенти. През април 2016 г. ДАНС проверява постъпили сигнали, че в ръководената от Марков в ДФЗ дирекция често пъти са се самосезирали по “сигнали”, които всъщност сами са сглобявали, а след това са поставяли определени проекти “на трупчета” заради нежеланието на земеделски производители да ги почерпят, както подобава.

Резултатите от работата на Марков като директор на дирекция “Противодействие на измамите“ в ДФЗ навярно до такава степен впечатляват Порожанов, че след като става министър на земеделието, храните и горите, прави бившия кадър на ДС част от политическия си кабинет и по-късно и.д. директор. Не става ясно само защо крие това свое назначение и то става тихомълком. Има възможни отговори и на този въпрос. Може би образователният ценз и притежавана експертиза от Марков не отговарят на изискванията за длъжността? Но инак не можем да отречем иновативния подход на министъра.

А как Юлиан Марков ще се справи с управлението на европейските средства по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ предстои да разберем.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.