SHARE

„Тричането” на Лозан Панов във ВСС, по собственото му определение, тръгна, но не приключи във ВСС.

Мнозинството отказа да сложи точка и ще продължи „процеса” с привикването на „засегнатите” председатели на апелативни съдилища и ще ги изслушва. Решението бе взето 14 срещу 8 гласа.

Ситуацията обаче е тежка и тепърва ще набъбва. Стигне ли се до крайности, аритметиката е проста: със 17 „за“ ВСС може да поиска от президента „уволнение“ за Панов. Както и за Цацаров, но такава перспектива не се задава.

Операцията е по предложение на 12 от ВСС, сред които представляващият Димитър Узунов и главният прокурор Сотир Цацаров. Те поискаха председателят на ВКС да дава обяснения защо е изисквал от съдийски председатели протоколи от проведени общи събрания, на които е обсъждано издигане на „общи” кандидати, включително на регионален принцип за бъдещия съвет, и да се осъдят действията му като недопустима намеса в изборната свобода на съдиите.

Преди заседанието ситуацията бе подгряна от десетина младежи с клоунски маси и (извадени от фризера) агнешки главички в ръка, които стояха пред ВСС и чакаха Панов. Когато той влезе, оставиха карантиите на асфалта и си тръгнаха въпреки настояването на съдебната полиция да си „изчистят” боклуците. Агнешките главички бяха прибрани от служители на ВСС.

Подобни присъствия е имало и в други ключови моменти от историята на съвета. Така младежи от организацията „План Б” вдигаха лозунги: „Долу Камен Ситнилски!” и „Мафията – вън!”, но не разпознаваха самия Ситнилски, когато минаваше покрай тях. Случваше се, когато течеше процесът на уволнение на покойния вече прокурор като член на ВСС заради „подозрения”, че лобирал за избора си в съвета.

Днешният ден е тежък за пленума на ВСС и по друга причина – след „точката Панов” следва „точката Цацаров”, в която пък опозицията иска проверка на срещата с Георги Гергов и Сашо Дончев и изслушването на обяснения от главния прокурор.

Явна и груба намеса!

На 5 април Лозан Панов си е позволил да изпрати писма до председателите на апелативни, окръжни и районни съдилища с искане незабавно, още в същия работен ден, да го уведомят дали е провеждано общо събрание, свързано с предстоящия избор за ВСС, и да му изпратят копия от протоколите, докладва днес Димитър Узунов от името на 12-те.

„Подобен подход е опит за явна и груба намеса. Действията на председателя на ВКС са в пряко противоречие със собствените му твърдения да се гарантира пълна свобода в избора на съдиите. ВСС трябва ясно да определи подобни действия за недопустими, както и да изрази ясна позиция към всички административни ръководители да се въздържат от намеса под каквато и да било форма в предстоящите избори”, обяви Узунов. И изрази недоумение защо под ударите на Панов са попаднали основно съдилища от Пловдивския регион.

Лозан Панов отговори: получените протоколи от днес са на сайта на ВСС. Те са от общи събрания  на АС – Варна, ОС – Хасково, РС – Хасково, РС – Харманли, РС – Свиленград, РС – Димитровград, включително и от общо събрание на наказателната колегия на ВКС.

Шефовете нямат място в избора!

„Изборът във формат 1 магистрат – 1 глас се провежда за първи път и административните ръководители нямат място в този процес. Ако законодателят искаше номиниране на регионален или институционален принцип, той би го формулирал. При положение че съдиите избират шестима във ВСС, очевидно няма как да бъдат представени всички апелативни райони и всички съдилища.

Но самите протоколи дават доказателствата, че административните ръководители преди откриването на процедурите са започнали активни действия са посочване на „подходящите” кандидати”, обяви Лозан Панов.

Обясни, че имената на съдиите са заличени от протоколите, и пристъпи към цитати:

Например на общо събрание в Окръжен съд – Хасково, се обяснява, че председателите на апелативните съдилища са инициирали среща за представителството на апелативните райони в следващия ВСС с посланието – добре е да бъдем обединени за една кандидатура от апелативния район. Съдии казват, че цялата тази идея излиза извън закона, ако някой иска да се кандидатира, да дойде, да ни убеди, че е добър и ще го изберем!

И „шеговито” подметна дали не беше в Хасково „една среща с един наш член, който казва, ще си изиграем нещата, както сме си ги решили (Димитър Узунов – б.р.)”.

Панов продължи с цитатите: „Друг съдия обявява: нали не трябваше да се знае за кого гласуваме, а вие искате предварително да го определим, който иска да участва в някакви висши игри, да участва. Трети – защо трябва да се конфронтираме, ако колеги от София притежават качества, защо трябва да гласуваме за нашия местен лидер?

Докато бях в отпуска, е имало и общо събрание на ВКС, с което не съм съгласен. Изисках информацията, за да се види как се случва този процес. За цялото общество е важно как ще протече този процес, защото е важно какви хора ще влязат във ВСС. Не се интересувам кой ще влезе, а как това ще се случи. А административните ръководители са най-заинтересовани, на някои им предстоят втори мандати. Това е информация, които всички трява да имат, защото процесът трябва да е ясен и публичен”, заключи Панов.

Защо не заличихте имената на шефовете?

„Къде видяхте ограничение и забрана за регионално представителство в закона? Къде видяхте указания към съдиите как да гласуват при един таен вот? Каква беше целта – да ги използвате пред всички медии и да твърдите, че има манипулация? Изисквайки това писмо, какво правите, това не е ли натиск?”, атакува Георги Колев.

Галя Георгиева, очаквано, го подкрепи с нападки срещу Панов. „Изисквате от всички апелативни председатели информация, съсредоточавате се върху Хасковския регион, заличили сте имената на съдиите, но не и на председателя на окръжния съд, той не е ли съдия? От първия ден, в който ви избрахме, се разграничавате от ВСС, и то по не най-почтения начин. Ако имахте доброто намерение да уведомите, нямаше да чакате нашето предложение, за да ги качите тези протоколи. Спрете да се месите във волята на съдиите, защото не е почтено и е нарушение на закона!”, бе патетична тя.

Съдията трябва да е неблагодарен!

„Най-ценното качество на съдията е да бъде неблагодарен на тези, които са го избрали”, обяви Калин Калпакчиев „цитат по памет”. Продължи конкретно: „Подобно нещо каза и председателят на Венецианската комисия Джани Букикио. Ценностни различия имаме, но трябва столетия да минат. На 7 март т.г. в съдийската колегия обсъждахме мое предложение по същия повод – за законосъобразното и свободно издигане на номинации за съдии. Предлагах първо да се изискат преписи от протоколи за проведени общи събрания в апелативен район Пловдив, защото за там ставаше дума и след получаването им да проведем дискусия за предвиждане на мерки за осигуряване на свобода на волята на съдиите и препоръка към председателите да се въздържат от участие в номинирането. И двете предложения бяха отхвърлени.”

Не се качвайте на кораба на глупостта!

„Никой, който е гласувал за Панов, не е очаквал благодарност от него. Аз лично съм доволна, че е престанал да ми целува ръка, защото ми беше неприятно”, обяви Милка Итова.

А Димитър Узунов поиска изслушване на административните ръководители, от които са изисквани протоколи за общи събрания, за да ги изслуша ВСС. И после да вземе решение. „Не разбрах какво имате против и съдиите от ВКС да се събират и подлагат на обсъждане? Нямат право да го правят като отсъствате ли? Всеизвестно е, че не ходите на работа”, нападна Панов той.

„Не се качвайте на кораба на глупостта и не надувайте платната му!”, отговори Панов. Продължи: „Членът на ВСС защитава интересите на всички. В кое е моето повлияване – като изисквам протоколите да не би да им казвам за кого да гласуват? Обратното, посочвам, че тази практика е неприемлива, тя води води до противопоставяне на региони и градове и не бива да се допуска”.

„Не приемам, че изискването от страна на председателя на ВКС на легитимна информация трябва да се квалифицира като недопустимо. Аз самият не виждам пречка при добра организация административните ръководители да подмогнат колегите организационно в провеждането на разговори и коментиране на бъдещи кандидати. Но – дотук. Против съм провеждането на тези събрания да се превръща в  събрания за номинация на членове – обединяваме се около един и никой друг! С поведението си трябва да осигурим спокойствие между колегите да се кандидатират и да участват в тази надпревара. Но когато се прекачи законовата граница, трябва да реагираме!”, категоричен бе Камен Иванов.

Да гледат качествата, не регионите!

„Няма регионален принцип, има качества на кандидатите – професионални и нравствени, това е отправната точка за всеки магистрат кого да номинира и за кого да гласува. Няма никакво значение дали е от Варна, Пловдив, София, Благоевград, Видин или откъдето и да е. Има значение какъв е този магистрат, с какво доверие се ползва. Нека не поставяме подобни разделителни линии”, призова Юлия Ковачева.

А Юлиана Колева отправи „личен въпрос” към вносителите: „Някакъв вид отговорност ли ще търсим, само ще заклеймим поведението на председателя на ВКС, по какъв начин ще мотивираме магистратите да спазят закона при провеждане на изборите? Ако яростно се подкрепя от вносителите, ако искането на информация за проведените общи събрания е недопустим опит за намеса, то какво представляват свикването на общи събрания от председателите за конкретни кандидатури? Свикването от административни ръководители съвсем ясно говори за управленска тенденция. Готви се двубой между двете тенденции на управление в съдебната система и това вече е проблем”.

*Текстът е препубликуван от специализирания по правна тематика сайт Defakto.bg с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.