SHARE

Ако това стане и държавният бюджет плати 2016 г., помислете за момент какво означава тази сума по авантюрата „Белене“, измерена в разбираеми понятия за българския данъкоплатец:
– Без това плащане можеше корпоративният данък (за тези, които го плащат, защото знаем, че има някои „особени“ големи компании) да бъде 2.5% – вместо 10% – през 2016;
– Без това плащане можеше данъкът върху личните доходи да бъде 6% – вместо 10% – през 2016;
– Без това плащане социалните осигуровки можеха да са с 4 пункта по-ниски (или здравните – да са 4% вместо 8% например);
– Без това плащане можеше ДДС да бъде 17% за цяла година – вместо 20%.
Когато държавата греши, накрая плащаме всички ние. Поне тези, които спазваме законите и плащаме данъците и осигуровките.

 

* Коментарът е публикуван първоначално във фейсбук, заглавието е на редакцията

SHARE
Лъчезар Богданов, икономист, Industry Watch