SHARE

Общественици изпратиха отворено писмо до Народното събрание и министър-председателя за това, че не приемат номинацията на Антон Тодоров за шеф на Комисията по досиетата и настояват за обществен дебат по издигането на кандидатура. 

Публикуваме отвореното писмо без съкращения. 

До

Димитър Главчев – Председател на Народното събрание

Бойко Борисов – Министър-председателя на Република България

До председателите на комисии

До

Средствата за масова информация

                                              Отворено писмо

Ние, подписаните група български граждани – журналисти, изследователи, преподаватели и други, отправяме това открито писмо, чрез което заявяваме, че, първо, категорично възразяваме срещу това Антон Тодоров да бъде избран за председател на Комисията по досиетата и, второ, решително не приемаме начина, по който се предполага да бъде номиниран и съответно избиран  съставът на тази комисия.

Според сега действащия Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия комисията, натоварена да обявява принадлежност към органите на политическата полиция на бившия комунистически режим, се състои от девет души, които се избират от Народното събрание за срок от пет години с право на преизбиране, предложените от нито една от парламентарните групи членове не могат да имат мнозинство в комисията (чл. 5 и 6 от закона). Народното събрание избира членовете на комисията, но законът за нея не забранява на обществеността да прави номинации за членове и за председател.

Ние мислим, че при предстоящия избор на членове и на председател на комисията не трябва единствено и само парламентарните групи да  номинират кандидатури за членове на тази комисия, а да бъде дадена възможност за широк обществен избор. Защото Комисията по досиетата е, от една страна, експертно тяло, а, от друга – израз на волята на обществото да знае миналото на хората, които са на ръководни позиции в редица нива на властта, медиите и бизнеса.

Миналото на хората на ръководни постове трябва да се познава, за да може тези, които избират хора на ръководни позиции, да могат да направят информиран избор. Дали някои от тях – както е ставало неведнъж – ще допуснат хора с обременено минало да бъдат предлагани и избирани на ръководни постове, вече е въпрос на човешката и политическата съвест на тези, които ги предлагат на избиращите.

Точно поради изключително важните функции на Комисията по досиетата и нейния досегашен авторитет, на функциите ѝ на колективен страж на историко-политическата съвест на народа ни трябва номинациите на членове на тази комисия да бъдат правени от възможно на-широк кръг заинтересовани групи и индивиди: неправителствени организации, професионални гилдии, заинтересовани граждани. В още по-голяма степен това се отнася до номинацията на председател на тази комисия.

Затова ние призоваваме Народното събрание да прекрати процедурата по предлагане на членове и на председател на Комисията по досиетата и да открие колкото се може по-широка кампания за подаване и обсъждане на имена за членове и председател. Ако парламентарните групи мислят за интереса на родината, а не за теснопартийните си щения и за конюнктурните си кадрови боричкания, те трябва да оставят предложенията за членове и председател в ръцете на широката общественост чрез процедура на публично предлагане и публично изслушване на кандидатите.

Що се отнася до кандидатурата на г-н Антон Тодоров за шеф на Комисията на досиетата, ние мислим, че досегашната му дейност дава много сериозни аргументи против неговото номиниране (вече направено, за жалост, от парламентарната група на ГЕРБ) и евентуално избиране.

Защото г-н Тодоров, първо, не е безпристрастен. Напротив, той в досегашната си дейност неведнъж  е променял политическата си принадлежност и съответно пристрастията си. Може ли да се повери длъжността на индивидуален „пазител на историко-политическата съвест“ на страната на човек, който пише книга („Шайка. Бойко, Росен, Цецо и другите“, изд. Millenium, 2013 г.), чиито изводи, според него, се основават на документи срещу сегашния си шеф Бойко Борисов, а след това приема да стане депутат от партията, срещу която е извършвал в писмен вид дискредитиращи текстове? Това, разбира се, не говори никак добре за тези, които са му предложили да бъде техен народен представител, но още по-зле говори за качествата на г-н Тодоров. Кога е бил искрен той – когато е заклеймявал сегашните си шефове или когато е приемал тяхното предложение да стане депутат? Второ, досегашната дейност на този човек дава всички основания да се мисли, че той би използвал евентуалната си нова длъжност като плацдарм за кална борба (защото той има уникалната способност да прави спекулативни и нараняващи хората изводи от иначе известни факти и документи за тях), но не срещу дейци на т.нар. „опозиция“, т.е. на БСП и на ДПС, които не само не крият, но дори  се гордеят с позорния факт, че са били членове на комунистическите тайни служби, а срещу хора, принадлежащи към сегашната демократическа опозиция.

Затова ние призоваваме ГЕРБ да оттегли предложението си Антон Тодоров да бъде избран за председател на Комисията по досиетата. Ние искаме да има широк обществен дебат за качествата на бъдещия председател на тази комисия. Но най-важните качества са ясни още сега: той трябва да е отличен експерт, човек с безукорна честност и политически необвързан. Качества, на които едва ли ще отговори номинираният от ГЕРБ човек.

               

От Инициативната група

/по азбучен ред/

Александър Кьосев

Алберт Бенбасат

Александър Геров

Александър Методиев

Анна Кръстева

Антоний Тодоров

Антонина Желязкова

Асен Генов

Асен Григоров

Божидар Кунчев

Виктор Лилов

Владимир Левчев

Георги Лозанов

Гергана Жулева

Деян Кюранов

Димитър Бочев

Евгени Дайнов

Емил Коен

Ивайло Дичев

Иво Драганов

Зелма Алмалех

Калин Манолов

Костадин Бонев

Красен Станчев

Кети Мирчева

Любен Марков

Майя Грекова

Мария Велковска

Марияна Мелнишка

Митко Новков

Михаил Неделчев

Надя Данова

Николай Аретов

Огнян Минчев

Петя Кабакчиева

Петър Димов

Пламен Дойнов

Румен Петров

Румяна Таслакова

Светла Бъчварова

Стефан Дечев

Стефан Командарев

Стефан Тафров

Стефан Попов

Тони Николов

Стефан Джамбазов

Светла Бъчварова

Юлиана Методиева
София

30 септември

2017 година

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.