SHARE

„Никога не се отмятам!“

Бойко Борисов, министър-председател