SHARE

„Еврозоната е задължителна.“

Бойко Борисов, 
министър-председател на Република България

***

„Все още в докладите на европейските институции се твърди, че “Република България приема и ще се съобразява напълно с европейското законодателство и практика до присъединяването си към еврозоната, респективно до въвеждането на еврото, като провежда стратегия за възможно най-бързо присъединяване”. Този ангажимент например е поет от БНБ, представлявана именно от управителя си г-н Иван Искров, и със Споразумение между Министерския съвет на Република България и БНБ за най-бързо въвеждане на еврото в Република България, подписано на 25 ноември 2004 г. по време на мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски. Това споразумение не е прекратявано от страните по него. То е действително и действащо, напълно обвързвайки сключилите го.

През тези 12 години обаче нито едно правителство (а и БНБ!) не предприе реални действия за влизане на страната ни в еврозоната. Припомнете си, че в началото на века България бе на един и същи етап по отношение на въвеждане на единната валута с всяка една от прибалтийските държави. Дори може да се каже, че след въвеждането на валутния борд България бе по-напред от тях. Днес всяка една от тези държави са част от еврозоната – Литва от 1 януари 2015 г., Латвия от 1 януари 2014 г., а Естония от 1 януари 2011 година. Така те са част от един ексклузивен клуб и нямат притеснения за фискалната си стабилност. За това време България дори не кандидатства за т.нар. “чакалня на еврозоната” (ERM II – European Exchange Rate Mechanism).“

Из „Стабилен BG €uro-скептицизъм„, публикувана на 8 юли 2016 г.

Надяваме се новото открито говорене по темата в полза на това страната ни бъде приета в еврозоната да е признак на истинска еволюция за ролята и мястото на България в обединена Европа и да бъде подкрепено с нужните действия, които заслужава да бъдат отбелязани и признати.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.