SHARE

„Ние сме най на запад от изток и най на изток от запад, зависи как се гледа картата, като центъра на света.“

Бойко Борисов,
министър-председател

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.