SHARE

„Защото каква полза за човека,
ако придобие цял свят,
а повреди на душата си?“,

Евангелие от Матея, 17:26

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.