SHARE

„Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“.

Европейската асоциация на съдиите за промените в Закона за съдебната власт, които забраняват чуждестранното финансиране на магистратски организации.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.