SHARE

„Започни с това, което е правилно, а не с общоприетото.“

Франц Кафка
(3 юли 1883 г. – 3 юни 1924 г.)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.