SHARE

„Всеки път, когато по един или друг повод се вглеждам в дейността на хората от върха, с които режимът у нас се отъждествява, не мога да избягна чувството за деца, които си играят на държава.“

Георги Марков

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.