SHARE

“ А Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии.“

Христо Ботев, вестник „Знаме“, 1875 г.