SHARE

„Свободният човек е основна цел и средство на политическата ни заявка. Основен инструмент за тази свобода е установяване на диктатура на закона и правилата.“

Христо Иванов,
лидер на „Да, България“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.