SHARE

„Надигнах глас за бизнеса на „Графа“. Разбра се, че никога не е имало никаква мисъл за препитанието на търговците. Kъм днешна дата 80% оцелял предишни десетилетия бизнес е съсипан. Неговото място, изглежда, след приключването на ремонта, което все още -месец и половина по-късно- е с неизвестна дата, ще заеме друг, удобен бизнес.“

Марта Георгиева,
общински съветник от „Демократична България“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.