SHARE

„Живеем в безумна, пропадаща към все по-задълбочаващи се крайности среда. Едни ги бият, защото са принципни правозащитници. Други ги съдят, защото свободно използват изразните си средства за осмиване някои отвратителни стереотипи, широко споделяни в обществото ни.
Ще става все по-трудно да се удържим в рамките на здравия разум.“

Ружа Смилова