SHARE

„Критиката има своето място в медиите, но тя не може да нарушава други, защитени права. Спазването на морално етичните ценности е също толкова важно, както и спазването на закона.“

Съвет за електронни медии в официално становище

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.