SHARE

„Кой си ти да решаваш, бе?
Решава тоя, който има пари.
Какво ще решаваш ти, бе?!“

из реч на Тодор Живков пред актива на профсъюзите по време на Перестройката

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.