SHARE

„Страхът е пътят към Тъмната страна.
Страхът води до гняв.
Гневът води до омраза.
Омразата води до страдание.“
Учителят Йода

MAY THE 4-th BE WITH YOU!

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.