SHARE

“В нашата България не ще бъде така, както е сега в Турско. В нея всички народ ще живеят под едни чисти и свети закони… и за турчина, и за евреина и пр., каквито и да са, за всички еднакво ще е… Така ще е в наша България. В Българско не ще има цар, а “народно управление” и “/в/секиму своето”. /В/секи ще си служи по вярата и законно ще се съди както българинът, така и турчинът. Свободна и чиста република.”

Васил Левски