SHARE

„Ключови изборни правила са нарушени или заобиколени, в частност правилата за прозрачност на финансирането на кампаниите.

Най-големият източник на намеса в европейските избори е Русия.“

Вера Йоурова
европейски комисар по правосъдие

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.