SHARE

„Предизвикателствата пред върховенството на закона на някои места в Европа нарастват. Радвам се да видя, че много страни продължават да подобряват съдебните си системи. За съжаление, други страни променят положителните тенденции в отрицателни.

Не е постижимо [да отпадне наблюдението], нямаме достатъчно време и тенденцията не е толкова задоволителна, за да можем да спрем механизма.

Хората все още нямат доверие в съдебната им система.

Има все още конкретни неща да бъдат направени. Конкретни мерки, конкретни цели. Особено свързани с устойчивостта и необратимостта. И това искаме да видим в България.“

Вера Йоурова, еврокомисар за правосъдието

Европейската комисия публикува на 26 април 2019 г. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г., в което се прави сравнителен преглед на независимостта, качеството и ефикасността на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС.

То предоставя на националните органи информация, за да им помогне да подобрят правосъдните си системи. Резултатите не са еднозначни и показват относително подобрение по отношение на ефикасността на правосъдните системи и на качеството на правосъдието. В същото време Информационното табло показва, че нарастват предизвикателствата по отношение на усещането за независимост на съдебната власт.

Вижте още тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.