SHARE

„Българинът може невинаги дълбоко да разбира Европа и да я носи в сърцето си, но има здрав разум и вижда, че по-добро място за него в днешния свят няма. Награби ли го нашенската олигархия, той гледа за помощ към Европа. Защото отникъде другаде „взорът надежда не види“. Каквато и да е Европа, все още всички бягат в нея, дори с гумени лодки и с риск на живота си. Никой не бяга в Русия.“

Веселин Желев, журналист