SHARE

„Поклон върху праха на великий български мъченик, че в днешните времена можем да си послужим с неговото име. Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботйов, А. Кънчев, П. Волов, Г. Бенковски и пр., са били против официална Русия.“

Захарий Стоянов

Из предисловие към брошурата на Георги С. Раковски „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“; 1886

hpim93471