SHARE

„Жените напускат родния си дом по-рано, имат по-висок образователен ценз, полагат повече грижи за децата и домакинството и показват по-висок процент на участие в културни активности. Същевременно тяхното заплащане остава по-ниско, те започват работа по-късно, много по-висок процент от тях са самотни родители и по-голям дял от тях живеят сами в последните години от живота си.“

Заключенията от годишния доклад на Евростат за живота на жените и мъжете в Европа, 2017

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.