SHARE

„Исторически нещата никога не се повтарят. Или ако се повторят, то е веднъж като трагедия, втори път като фарс.“

Д-р Желю Желев, президент на България 1990-1997
(3 март 1935 г. – 30 януари 2015 г.)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.