SHARE

Помните ли оня стар виц за нашенец, който се оказал на маса бридж с англичани. Накрая на играта поискал да им види картите, за да се убеди, че не лъжат, но те отказали. Възприели искането му даже като обида. Там всички били джентълмени и си вярвали. И като му тръгнала тогава играта на нашенеца…

Ей така през последните години тръгна играта и на политическата власт у нас. А ние, суверенът, сме се доверили като едни джентълмени. Забелязваме, че светват от време на време предупредителни светлинки, току се поразвихрят някои ветрове, накрая излизат експерти и ни убеждават от медиите как проблемът изобщо не е проблем.

Такова спокойствие им осигурихме, че тая игра, изглежда, им е вече поомръзнала на управляващите. Защото сменят правилата на играта. Решили са да я играят без нас.

Оказва се, че при избори ще могат да формират такъв резултат, какъвто пожелаят, защото чрез приложени законодателни техники са ни изключили от сметките. Външно изглежда, че можем да гласуваме и избираме, но ни се поставят такива ограничения и нови правила, равняващи се на невъзможност да участваме в избора на държавен глава.

От една страна, хиляди български граждани в чужбина са ограничени във възможността си да гласуват на предстоящите избори. Ограничението произтича веднъж от законодателя с въведени ограничителни правила за откриване на секции във всяка една държава, отделно се оказва, че ЦИК няма критерий на какъв принцип ще открива секции на едно място, а няма да открива на друго, въпреки че и за двете може да са подали заявления за гласуване еднакъв брой български граждани. Така практически се ограничава възможността на хиляди наши сънародници да избират държавен глава.

От друга страна, вече стана известно, че дори и останалите български граждани да имаме възможност да стигнем до урните, методиката към Изборния кодекс предвижда да бъдат отделени част гласовете ни и те няма да служат за изчисление на крайния резултат, което е противно на основни конституционни принципи и в пряко противоречие на конституционни текстове.

Така се нарушава основното конституционно начало, че изборите и референдумите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право. Нарушава се и основното конституционно право на гражданите, навършили 18 години, да избират държавни и местни органи. Съгласно конституционния текст само две категории граждани са лишени от това право – поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

Освен тези въведени от самата конституция ограничения в избирателното право със закон не могат да бъдат създавани нови ограничения, както са тези за българите в чужбина, нито да се заобикалят основните принципи на демокрацията чрез изключване на част от действителните гласове при определяне на крайния резултат, както това е сторено с разглежданите текстове.

Съвсем очевидна е необходимостта от напомняне на двете съществени характеристики на демокрацията – равенство и свобода. Проява на тези принципи са равенството на всички граждани пред закона и равният достъп до властта. Така при представителната демокрация всички гласове имат еднаква тежест. Ето това разбиране очевидно не е вложено от народните ни представители при въвеждане на новите правила в Изборния кодекс, опитвайки се да осуетят всеобщото ни избирателно право.

А всеобщото избирателно право е основата на всяка демократична избирателна система. 3адължение на законодателя е чрез законови норми да осигури и гарантира упражняването му. Като не го е направил, ще трябва да се поправи. Вместо да си гласува предизборни отпуски, Народното събрание незабавно ще следва да отмени решението си за насрочване на изборите, след което да извърши адекватни изменения на Изборния кодекс и едва след влизането им в сила да насрочи нови избори.

В противен случай ние ще трябва да избираме не държавен глава, а дали да участваме в легитимиране на отнемането на властта ни. Аз вече избрах. Няма да допусна да бъда въвлечена в процеси, които ще осакатят демокрацията и ще ни отдалечат от народовластието, защото добре разбирам какви ще са последиците.

Демокрацията ни е в опасност!

Предупредени сте!