SHARE

Днес бе официалното обявяване на „Демократична България“ – обединението между „Да, България“, ДСБ и „Зелените“. По този повод публикуваме тяхната декларация, както и членовете на de facto правителството в сянка, кръстено от проекта „Екип за управленска алтернатива“. 

Ние вярваме, че България може много повече. Можем да бъдем страна, обърната към бъдещето и постиженията на съвременния свят. Да се движим много по-бързо в развитието си. Да имаме своето достойно място в семейството на успешните и развити държави, където предприемаческият дух и свободата създават благосъстояние и възможности за растеж.

Партиите, които създаваме „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, сме в опозиция на установения от ГЕРБ, БСП и ДПС корупционен модел на управление, който ограбва бъдещето на страната, ежедневно атакува демократичните ценности, подменя евроатлантическия избор на България и лишава младите поколения от перспектива да градят живота си в свободно и демократично общество.

Днес само куражът и единството на демократичната общност могат да пречупят застоя, представян като „стабилност“, и да премахнат бариерите пред разгръщането на потенциала на нацията.

Нашият идеал е демократична България със здрави институции, върховенство на правото и свобода на предприемачеството, равноправен и силен член на ядрото на ЕС и НАТО чрез втора вълна на интеграция.

Можем да постигнем това чрез управление, основано на постоянния стремеж към свобода, справедливост и демокрация чрез:

 • Разделение на властите и равенство пред закона.
 • Свободна конкуренция и независими регулатори.
 • Защита на частната собственост.
 • Почтено служене на обществения интерес.
 • Свободни медии.
 • Честни избори.

Обединяваме своите сили в „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, за да изградим управленска алтернатива, която осигурява:

 • Благосъстояние и качество на живот на българските граждани.
 • Конкурентна икономика и ускорен икономически растеж.
 • Устойчиво управление на природните ресурси.

Нашата управленска алтернатива стъпва върху смела и дългосрочна визия с фокус върху:

 • Интелигентен икономически растеж, основан на революцията в технологиите, иновациите и знанието, дигитална трансформация в икономиката и публичните институции, напредничави регулации, по-качествени работни места и нов бизнес, които следват от това.
 • Развитието на човешкия капитал чрез инвестиции в ново образование и умения за бъдещето, в отговор на нуждите на бизнеса и скоростта на промяна в съвременния свят, в здравето на нацията, в привличане и задържане на талантите и отключването на потенциала на „Голямата България“ заедно с българските общности зад граница.
 • Енергиен суверенитет и ефективност, развитие на възобновяеми източници и интелигентни мрежи за пренос и разпределение, чист транспорт и чиста енергия.
 • Социална сигурност и включване, сигурен дом и защитени граници.

Ще работим заедно за демократична България, отзивчива към мечтите на всеки свой гражданин. Свободна страна, с честни и справедливи правила, просветени и почтени институции, достойна и силна. България, която използва своите предимства и човешки капитал, за да направи скок в развитието си. Не само да догонва, а да има място сред лидерите на промяната и растежа. Това е нашето разбиране за дълг и патриотизъм, и споделено благоденствие.

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“

Членове на екипа за управленска алтернатива:

Правосъдие – Христо Иванов – юрист, председател на „Да, България!“, министър на правосъдието (2014-2015 г.).

Вътрешни работи и служби за сигурност Атанас Атанасов – председател на „Демократи за силна България“, юрист.

Финанси – Георги Ганев – икономист, програмен директор по икономически въпроси в Центъра за либерални изследвания в София, преподавател в Софийския университет.

Образование и наукаГеорги Няголов – работи за равен достъп до истинско образование, съсредоточено върху адекватна професионална реализация, но и върху нагласи и ценности за осъзнат, активен и отговорен живот.

Децентрализация, регионална политика и транспортЙордан Иванов – председател на ДСБ – Пловдив, председател на национален клуб „България на регионите“, юрист.

Кохезия и еврофондовеРадан Кънев – зам.-председател на ДСБ, юрист.

Туризъм – Любомир Попйорданов – юрист, с 28-годишен опит на предприемач в туризма и спорта, журналист на свободна практика, артист и филантроп. Основател и дългогодишен председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм.

Социална политика – Цецка Бачкова – зам.-председател на ДСБ, доктор по политическите науки от Университета в Хале, учредител на Националния клуб на жените към ДСБ.

Пенсионна реформа и пазар на трудаВладислав Панев – предприемач, от 2006 година управлява компании в областта на финансите и недвижимите имоти. Лицензиран инвестиционен консултант и професионален инвеститор. С множество публикации на икономическа тематика в български и чуждестранни медии. Съпредседател на ПП „Зелените“ от 2016 година.

Външни работи и европейска политика – Стефан Тафров – зам.-министър на външните работи в правителствата на Филип Димитров и на Иван Костов, посланик на България в Италия, Великобритания и Франция и два пъти в ООН-Ню Йорк.

Младежки политики и спортМануела Малеева – освен най-успешната българска тенисистка за всички времена и активен гражданин Мануела е филантроп с мисия. Като основател на фондация Swiss Clinical в последното десетилетие тя работи за това децата с увреждания в България да имат достъп до съвременни ортопедични помощни средства.

Икономика и енергийна независимостМартин Димитров – икономист, активен законодател, основател на Групата за натиск.

Екология и устойчиво управление на природните ресурсиБорислав Сандов – съпредседател на ПП „Зелените“. Един от организаторите на граждански кампании и протести за опазване на околната среда и демокрацията в България.

Реформа на държавната администрацияПетър Славов – юрист и икономист, адвокат, завършил СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, European Business School-London, Regents University.

Дигитална трансформация – Божидар Божанов – софтуерен инженер с над 10 години опит в големи световни компании и експерт по електронно управление.

Култура  Александър Кьосев – преподавател по история на модерната европейска култура, Софийски университет.

Отбрана – Велизар Шаламанов – доцент по кибернетика в БАН, бивш министър (2014) и заместник-министър (1998-2001) на отбраната, директор в НАТО от 2009 до 2017 година.

Земеделие и храни – Албена Борисова – специалист по агроекология и биологично производство. Председател на една от най-старите НПО в България – Фондация за околна среда и земеделие.

Здравеопазване – доц. д-р Христо Хинков – лекар, психиатър.

Малък и среден бизнес и ограничаване на административната тежест – Емил Георгиев – адвокат и университетски преподавател. Работи на пресечната точка между технологиите, маркетинга и правото в собствената си кантора.

Интелигентен растеж, инвестиции и конкурентност – Калина Цонева – мениджър „Бизнес системи“ с разнообразен опит в изграждането на корпоративни софтуерни решения.

Гори и защитени територии – Тома Белев – магистър по горско стопанство – опазване на природната среда. 17 години е  работил в системата на държавната горска администрация и отговаря за защитените територии и Природен парк „Витоша“. Автор в няколко плана за управление на защитени територии. Председател на Асоциацията на парковете в България.

Политики за българите зад граница – Антоанета Цонева – експерт по изборен процес, застъпник за избирателните права на българите зад граница, съучредител на Института за развитие на публичната среда, омбудсман на София (2001-2004).

Снимка: Георги Кожухаров/Дневник

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.