SHARE

Български фонд за жените и Младежка ЛГБТ организация „Действие“ организират протест срещу неадекватната политика по отношение на Истансбулската конвенция, днес (27 юли) от 19 ч. пред Министерски съвет, София. Публикуваме призива на двете организации: 

Днес отново беше убита жена, този път в Благоевград. Поглеждайки назад към началото на годината, математическата сметка сочи, че на всеки две седмици у нас умира по една жена от ръката на настоящ или бивш партньор. Днес Конституционният съд предпочита да жертва всички жени в България, само и само да не защити от насилие всички хора, включително различни уязвими групи.

ПОЗИЦИИ НА ПРОТЕСТА:
1. Намираме решение на Конституционния съд No 13/27.07.2018 година за тенденциозно и:

а) отхвърлящо научните достижения, свързани с понятието за социален пол;

б) свеждащо социалната роля на жената до „майка“ и загатващо, че само като такава тя се нуждае от закрила;

в) ползващо аргументи, свързани с правата на ЛГБТИ общността – с хомофобски обществени настроения се отказва закрила на жените и адресиране на проблема с насилието, основано на пола.

2. Очакваме правителството на Република България и министър-председателят Бойко Борисов да поемат политическа отговорност за тежкия си провал да осигурят ратифицирането на Истанбулската конвенция и да водят дебата в рамките на разума и обществения интерес.

3. Искаме правителството на Република България и министър-председателят Бойко Борисов да представят незабавно план за действие за адресирането на проблема с насилието, основано на пола.

Българските институции са назадничави и подлежащи на манипулация. Ние не сме.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.