SHARE

Европейската комисия прие новия доклад за наблюдение на съдебната реформа в България (доклада по сътрудничество и проверка – CVM)

„През дванадесетте месеца след последния доклад от ноември 2017 г. България продължи да полага усилия за изпълнение на препоръките, отправени в доклада от януари 2017 г. Комисията счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение. Въз основа на това три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени. От Комисията се изисква наблюдението да продължи, за да се потвърди тази оценка, тъй като в някои случаи действията са в ход“, пише в съобщението на Комисията.

Очаквайте акценти от доклада. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.