SHARE

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е започнала процедура по налагане на запор на имущество на съиздателя на „Дневник“ и „Капитал“ Иво Прокопиев, които да са предварителни обезпечения за евентуален бъдещ иск за конфискация, съобщава „Дневник“. Засегнато е имущество на семейството и и акции и дялове от фирми, между които и 100% от дяловете във фирмата, мажоритарен акционер в „Икономедиа“ – дружеството издател. Публикуваме цялото изявление на Иво Прокопиев по повода:

През миналата седмица Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) започна процедура за налагане на запор на мое лично имущество, на имущество на семейството ми и на дружества с мое участие. Бяха запорирани 100% от дяловете във фирмата, мажоритарен акционер в „Икономедиа“, издател на „Капитал“ и „Дневник“, както и други акции и дялове на фирми с мое участие, също и идеална част от недвижим имот.

Обезпечителните мерки не засягат всекидневното функциониране на засегнатите фирми, изплащането на заплати и изпълнението на търговски ангажименти.

След като се запознах с претенциите на КОНПИ, оценявам действията на комисията като грубо незачитане на закона и пренебрегване на обективните факти.

Началото на процедурата на КОНПИ за предварителни обезпечения за евентуален бъдещ иск за конфискация почива на две груби манипулации.

По отношение на личните доходи и придобитото имущество за 10-годишния период между 2007-2016 година КОНПИ абсолютно мошенически игнорира значителна част от доходите на семейството ми, като в същото време брои двойно и тройно всички разходи. Напълно е пренебрегната предоставената от мен пълна информация за имущественото ми състояние, както и резултатите от пълните данъчни ревизии на мен и съпругата ми Галя Прокопиева за същия период. Т.нар. „несъответствие“ между доходи и имущество е само повод да се започне производство, в което да се формулира още по-безумна претенция на комисията, свързана със сделката за „Каолин“.

Второ, основното твърдение на КОНПИ, въз основа на което са поискани обезпечителните мерки, е, че сделката за „Каолин“ „заобикаля закона“. Цитират се дословно твърденията на прокуратурата от 2002 г., по времето на главния прокурор Никола Филчев. На базата на това твърдение се казва, че всички доходи от дивиденти и продажба на акции, свързани с „Каолин“, подлежат на конфискация. По този начин фиктивната претенция набъбва до 199 милиона лева и комисията започва процедура за вписването на множество обезпечения.

Твърденията са абсурдни по няколко причини:

КОНПИ няма законови правомощия да разследва или ревизира приватизационни и други сделки.

Периодът на сделката за „Каолин“, 1999-2000 година, излиза далеч извън законовия мандат на комисията, която може да проверява 10 години назад. Освен това е изтекла и абсолютната давност от 15 години.

Твърденията на комисията от 2017 г., които пресъздават тезата на прокуратурата от 2002 г., не са верни и това вече е потвърдено от съда. В резултат на образуваните съдебни дела се установи, че при сделката за „Каолин“ не са извършени законови нарушения. По проведеното разследване има влязла в сила оправдателна присъда на Окръжен съд – Разград, която през 2004 г. е потвърдена окончателно с решение на Върховния касационен съд (ВКС).

Очевидно КОНПИ се поставя над закона и Върховния касационен съд. Действията на КОНПИ са произвол, който цели репресия, подчиняване на редакционното съдържание на „Капитал“ и „Дневник“ и разрушаване на икономическата база на изданията.

Активното мероприятие на КОНПИ срещу мен е нагледна илюстрация как т.нар. инструмент на „гражданска конфискация“, попаднал в ръцете на корумпиран политически елит, ще се използва единствено за мачкане на обществените опоненти на статуквото. Дори правото на ЕС (Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент) допуска конфискация само при влязла в сила присъда.

Случаят показва колко опасно може да бъде превратното прилагане на подобен закон, който вменява презумпция за виновност и атакуваната страна може да се защити едва след налагането на обезпечителните мерки. Той противоречи на основни човешки права и правни принципи, гарантиращи презумпция за невиновност, равенство пред закона и защита на собствеността. Използван срещу медии, той е силен инструмент за цензура.

Проверката на КОНПИ започна, след като прокуратурата повдигна абсурдни обвинения във връзка с приватизацията на миноритарния дял на ЕВН на борсата и по този начин показа как на практика действа целият механизъм за натиск чрез фалшиви обвинения и запори на истинско имущество.

Всички действия на КОНПИ по наложените обезпечения са обжалвани в срок пред Бургаския апелативен съд. Продължавам да съм оптимист, че все още България е правова държава и по съдебен път ще бъде сложен край на този политически произвол.

Иво Прокопиев
София,
11 декември 2017 година

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.