SHARE

Важен въпрос в контекста на трагедията в Хитрино отвъд излишната показност има в този текст, публикуван първоначално във фейсбук от Владимир Антонов.

Случилото се вчера в Хитрино несъмнено е ужасяващ инцидент, а трагедията за засегнатите хора – неизмерима.

Първо бих искал да кажа каква според мен би следвало да бъде нормалната процедура при такива ситуации (с катастрофичен характер):

От малкото, което съм запомнил в часовете по застраховане и презастраховане при превозването на опасни товари, фирмата изпълнител е задължена да сключи поне два вида застраховки:
– имуществена – за стойността на превозвания товар;
– професионална отговорност на превозвача – за покриването на евентуални щети към трети лица при възникването на застрахователно събитие, която покрива както материални, така и нематериални щети.

При възникване на самото събитие, особено когато пораженията са с такива размери и има хора, останали без дом, стъпките би следвало да бъдат:

1. Всички щети да се поемат от застрахователя на фирмата превозвач, без да се чака установяване на причините за катастрофата.
2. При установяване на виновни лица или институции за катастрофата застрахователят прави регресен иск.
3. При липса на виновни лица застрахователят си покрива разходите от презастрахователя.

Та… въпросът ми към всички, които се опитват да извлекат някакъв дивидент от цялото това нещастие:
– медии;
– политици;
– всякакви други субекти, които искат да извлекат 5 минути слава на фона на тази трагедия:

Кому е нужно цялото това фиаско, което разигравате за сметка на чуждото нещастие.

Толкова ли няма кой да излезе и да зададе правилните въпроси и разходите да бъдат поети от когото е необходимо?!?

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.