SHARE

Както от години Брюксел предупреждаваше – Европейската комисия обяви, че оттук нататък финансирането на европейски програми ще бъде свързано с т.нар. „Механизъм за правовата държава“.

Новият механизъм ще позволи на ЕС да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране, ако дадена страна членка не прилага принципите на правовата държава. Това обяви комисията при представянето на бюджетната рамка 2021 -2027 г.

Мярката идва след дългогодишни спорове с Унгария и Полша, двете страни най-силно критикувани за състоянието на върховенството на закона в страните им. Тъй като Brexit ще лиши ЕС от 12-13 млрд. евро, редица лидери призоваха европейското финансиране, най-вече по оперативните програми в областта на земеделието, да бъдат обвързани с върховенството на правото. Съюзът от години търпи критики, че местните лидери използват средствата му, за да създават местна олигархия на системно дишане от държавата.

„Ще обезпечим доброто финансово управление чрез първия по рода си Механизъм за принципите на правовата държава. Това е начинът да действаме отговорно с парите на нашите данъкоплатци. Сега са наред да действат парламентът и съветът. Убеден съм, че трябва да се стремим да постигнем споразумение преди изборите за Европейски парламент следващата година“, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в разпространеното официално съобщение.

Комисията предлага дългосрочен бюджет  на стойност 1.135 трилиона евро, което се равнява на 1.11% от брутния национален доход на ЕС без Великобритания.

 

Новият правен механизъм ще бъде задействан в случаи, че има заплаха за:

 

– правилно функциониране на органите, прилагащи бюджета на ЕС
– правилно функциониране на разследването и публичното преследване на измами или корупция, свързани с бюджета
– ефективна оценка на правораздаването от независими съдилища
– предотвратяване и санкциониране на измами, корупция или други нарушения на законите на ЕС, свързани с бюджета
– ефективно и навременно сътрудничество със Службата за измами с еврофондове (OLAF) и със Службата на европейския прокурор.

 

NB. Предложеният механизъм няма да засяга индивидуални бенефициенти на бюджета на ЕС, тъй като те не могат да бъдат държани отговорни за общи недостатъци в системата за върховенство на закона.

 

Как ще действа механизмът?

 

1. Европейската комисия установява, че има условия да бъде задействан механизмът.
2. Европейската комисия уведомява засегнатата държава член.
3. Страната – член на ЕС, разполага с определено време да изпрати отговора си, но този срок няма да е по-дълъг от един месец.
4. Европейската комисия приема след това решение за налагане на защитни мерки.
5. Съветът на ЕС (държавните и правителствени ръководители) трябва одобри решението чрез обратно квалифицирано мнозинство. (Това е механизъм, при който предложението на Еврокомисията се смята за одобрено, освен ако квалифицирано мнозинство от страните членки не го отхвърли).
6. Наложената мярка остава да действа, докато не бъдат отстранени установените недостатъци за спазване върховенството на закона.

Ще минат месеци, преди лидерите на ЕС да приемат бюджетната рамка за 2021 – 2027 г., но голямата новина е, че комисията настоява за въвеждането на Механизъм за следене на върховенството на закона.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.