SHARE

Европейски магистрати за демокрация и свободи от МЕДЕЛ (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés) изрази безпокойството си заради промените в Закона за съдебната власт, които ще орежат правата за сдружаване на магистратите. Наскоро подобна критика към законодателството отправи и Европейската асоциация на съдиите.

В своето писмо до председателя на българския парламент МЕДЕЛ излага доводи срещу въвеждането на изискване магистратите да декларират членството си в професионални организации.

Подобно изискване неоправдано ограничава правото им на свободно сдружаване, гарантирано от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Налагането на допълнителни забрани и ограничения за магистратите и техните организации ще възпрепятства участието както на съдиите, така и на прокурорите в управителни органи на асоциации, в които членуват други юристи, и получаването на финансиране от „чужди държави и лица“ за научна и преподавателска дейност. Проектозаконът въвежда и изискване професионалните магистратски организации да финансират своите текущи разходи и дейности единствено от членски внос.

Предложените забрани са заплаха за съществуването и бъдещето на професионалните съдийски сдружения и сериозно ще ограничат възможностите на българските магистрати за съвместни действия в защита на професионалното им развитие, техните права, държавността и върховенството на закона в България.

МЕДЕЛ подчертава, че забраните и ограниченията на правото на сдружаване в рамките на професионални организации на съдии и прокурори са в разрез с демократичните принципи в Европа (виж параграф 25 на Препоръка на Съвета на Европа CM/Rec(2010)12 относно съдиите: независимост, ефективност и отговорност, съгласно който „съдиите следва да имат свободата да учредяват и да се присъединяват към професионални организации с цел гарантиране на тяхната независимост, защита на интересите им и утвърждаване на върховенството на закона“.

МЕДЕЛ информира европейските институции относно предприетата законодателна инициатива и отправя апел към българските власти да предприемат необходимите действия за промяна или оттегляне на предложените задължения, ограничения и забрани спрямо магистратите и техните организации.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.