SHARE

Във връзка с разпространението на COVID-19 „Фантастико“ е първата верига супермаркети, която предприе свои мерки за сигурността на пазаруващите и своя персонал:

 1. Въвеждат се строги ограничения за достъп до супермаркетите. В зависимост от големината на търговската площ, в магазините ще се допускат едновременно от 5 до 30 души, като целта е те да могат да пазаруват спокойно без да са на близко разстояние един от друг. Останалите клиенти ще изчакват пред магазините.
 2. Във всеки супермаркет ще се влиза само от главния вход. Достъпът от всички останали входове ще бъде забранен.
 3. Разширени са зоните за дезинфекция в търговските обекти, увеличен е броят дезинфекциращи процедури и е въведено използването на нови почистващи и дезинфекциращи препарати.
 4. Дезинфeкцират се дръжките на кошниците и количките.
 5. Специално внимание се обръща на касовите пространства, като по няколко пъти дневно ще бъдат дезинфекцирани касовите ленти и разделителите за продукти.
 6. Работата с открити продукти се извършва само с ръкавици.
 7. Работното време на магазините за клиенти ще бъде намалено с един час, за да се прави всяка вечер едночасова щателна дезинфекция и подготовка на супермаркетите за следващия ден.
 8. На служителите са осигурени дезинфектанти.
 9. В търговските обекти няма да бъдат допускани служители със симптоми на грип.
 10. Препоръките към служителите са при симптоми на грип са да си останат вкъщи и да потърсят личния си лекар.
 11. На екраните в супермаркетите се излъчва информация със съвети за предпазване от коронавирус COVID-19.
 12. В супермаркетите са поставени печатни материали с информация за мерките за дезинфекция и съвети за лична хигиена.

ТерминалНО предпреждава, че поддавайки се на масовата психоза за презапасяване Вие всъщност не се предпазвате, а правите точно обратното – излагате се на огромен риск от заразяване. Бъдете спокойни и разумни. Това може да е животоспасяващо.

SHARE