SHARE

На 09.11. 2016 г. в предаването „Шоуто на Слави“ по bTV г-н Станислав Трифонов представя доказателства за манипулации на вота за националния референдум, проведен на 06.11.2016 г., нарушения на изборните правила и ограничаване на изборните права на българските граждани. Показаните от него снимки на протоколи на секционни избирателни комисии, които се прилагаха като доказателства за манипулиране на изборните резултати обаче ми се сториха доста озадачителни – те бяха толкова видимо опорочени и нелогични, че беше невъзможно чрез тях да се осъществява заговор за подмяна на вота на гражданите, освен ако заговорниците не са излезли от клиника за душевно болни. Открих сканираните протоколи от посочените секции на сайта на ЦИК, но в тях попаднах на сериозни несъответствия с твърденията, изложени в предаването на г-н Трифонов.  Надявах се, че представянето на тези заблуждаващи снимки, неотговарящи на действителния официален документ (протокола, депозиран в ЦИК), е резултат от прибързаност и професионална немарливост при подготовката на предаването, а не на целенасочен опит да се дискредитират членовете на посочените СИК, на приелата протоколите РИК и извършилата обобщаването на резултатите ЦИК, като се хвърлят към тях необосновани обвинения за подмяна на вота на гражданите, което в крайна сметка да доведе до загуба на доверие в демократичните процедури и правовия ред в страната.

Все пак някои обстоятелства сочат именно за умисъл у г-н Трифонов и екипа му, а не за небрежност. На първо място, в предаването беше допусната груба неточност при прочита на протокола на СИК №203100147, като съдържанието („четиристотин двадесет и шест – 426“) на т. 3 от страница 2 на лист 1 беше изчетено като „брой на недействителните бюлетини“, като то всъщност е „брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове“ (броят на недействителните бюлетини е едва в т. 6, на лист 2). Също така в ефир бяха изчетени писма на зрители на предаването, в които те сигнализират, че до 08.11. не са качени протоколите от няколко секции в чужбина. Не чухме обаче в предаването да се прокрадва и нотка на съмнение, че може все още да не са публикувани не поради заговор за укриване на гласовете от чужбина, а единствено поради големия брой протоколи от страната и чужбина и техническото време за тяхното обработване. Оказва се обаче, че това е причината, защото на  10.11. протоколите вече бяха налични на сайта на ЦИК.

Любопитна беше и увереността, с която г-н Трифонов обсъждаше всяка от сочените „изборни манипулации“. Оказва се, че същата не е била съвсем основателна, но всеки има правото при публичните си изяви да дава вид, че вярва в своите думи. Добре би било обаче неговите зрители да не му се доверяват също толкова безусловно.

И на следващата вечер, 10.11. 2016 г., г-н Трифонов продължи със своите „разкрития“. Така той представи снимка, направена с телефон, на протокол (този път без печати на СИК) от националния референдум на СИК №254612022, МИР №25, София. Отново прочетена от диктора, излъчена от техническия екип на предаването и коментирана от Слави Трифонов.

screen-shot-2016-11-12-at-6-46-17-am-1 Беше посочено несъответствието между броя на гласоподавателите според избирателния списък – 829, броя на гласувалите според положените подписи в избирателния списък – 5, и броя на намерените в кутията за гласуване пликове – 456. Сканираният протокол от посочената секция е публично достъпен на сайта на ЦИК. За изненада (или може би не) отново се сблъскваме със същото несъответствие между показани снимки в предаването и сканиран протокол. В протокола е извършена корекция на допусната грешка при попълването му, която е удостоверена с подписите на членовете на СИК в съответствие с изборните правила. Така в т. 2 – „брой на гласувалите според подписите в избирателния списък“, „девет“ словом и цифром е зачеркнато и е написано съответно „четиристотин петдесет и шест“ и 456, толкова, колкото са и намерените пликове в кутията.

screen-shot-2016-11-12-at-6-52-57-amВъзниква въпросът умишлено ли заблуждава зрителите г-н Трифонов за втора поредна вечер, като цели да създаде обществено недоволство и недоверие в институциите. И дали с това не се опитва да упражни натиск върху ЦИК, на която на 10.11. все още предстоеше да обяви резултатите от националния референдум. Изглежда, този опит за натиск се оказа ялов. ЦИК вчера, 11.11., излезе с решение за обявяване на резултатите, съгласно което на референдума не е постигната активност, не по-малка от тази на последните парламентарни избори, което означава, че отговорите няма да имат задължителна сила, а само ще ангажират Народното събрание в обсъждане на поставените на референдума въпроси.

Дали следващият обект на натиск от „Шоуто на Слави“ няма да бъде Върховният административен съд, пред когото г-н Трифонов се закани да обжалва решението на ЦИК? И каква би била реакцията на г-н Трифонов и редколегията му при едно евентуално отхвърляне на жалбата им от 3-членен състав на ВАС или дори от контролиращия 5-членен състав на ВАС? Може би отново с груби нападки и обидни квалификации, каквито бяха отправени в „Шоуто на Слави“ на 28.07.2016 г. към членовете на Конституционния съд, който обяви за противоконституционно решението на НС за провеждане на национален референдум в частта му за три от въпросите, предложени от инициативния комитет на г-н Трифонов.

В същото предаване г-н Трифонов представи сканиран протокол на СИК №326400306, Мюнхен, Германия, от националния референдум. Под т. 2 от него – „брой на гласувалите според подписите в списъка“, е записано „нула“ словом и тире в графата за цифров запис. Под т. 3, „брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове“, обаче е записано „седемстотин и осем – 708“.

Действително показаният сканиран протокол е същият като този, качен на сайта на ЦИК. Трифонов коментира, че при 708 пуснати бюлетини в СИК ЦИК ще отчете, че нито един избирател не е гласувал и няма нито един положен подпис. Това обаче не е така. Това е видимо от извадката от компютърната система на ЦИК, в която се въвеждат данните от всеки постъпил протокол на СИК и РИК. Така за протокола на СИК №326400306 е въведена следната информация – „брой на гласувалите според подписите в списъка“ – 708, „брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове“ – 708. Изглежда, от ЦИК са установили грешката, допусната при попълване на протокола на СИК. Според мен е много по-вероятно това да е една от грешките, допускани от членовете на СИК в края на дългия изборен ден (който за почти всички наши секции в чужбина беше и удължен), а не целенасочена манипулация на вота, която при така изготвен протокол, който е публично достъпен, може да е само комична в своята наивност.

Избирателните списъци, както и всички други избирателни книжа и материали от гласуването в чужбина се изпращат на ЦИК (§ 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление препраща за неуредените в него случаи към Изборния кодекс, а такова задължение е установено в чл. 286 ИК за парламентарните избори). Тя може да проведе проучване на същите и да установи несъответствие между тях и представения протокол на СИК. В този случай нейно задължение е заедно със СИК да извърши ново преброяване и отчитане на резултатите от секцията (поради липсата на РИК за секциите в чужбина, която да опосредява отчитането на резултатите между СИК и ЦИК, чл.  287 ИК следва да се приложи по аналогия). Това е и направено вероятно в дадения случай.

Резултатът е, че в крайна сметка гласовете на избирателите от Мюнхен са отчетени, а не заличени, както внушаваше г-н Трифонов. Може би е добре той да има предвид, че неговите зрители са способни сами да правят проверки и да се ползват от публично достъпна информация. Нещо, за което той и екипът му не могат или не желаят да положат усилия.

И малко шоу от Мая Манолова

На друга манипулация ни обърна внимание нашият читател Александър Иванов. Както знаете, в предаването на 9 ноември участва назначената от управляващите за омбудсман Мая Манолова. Да припомним, че на видно място в нейната биография е и участието й в най-голямата изборна манипулация – аферата „Костинброд”. Освен че тя опорочи изборите през 2013 година, Манолова използва тази история като повод, за да инициира и направи изцяло нов кодекс. Те бяха приети от злополучното 42-ро НС, което има твърде кратък мандат и си отиде заради протестите след 14 юни 2013.

В участието си при Станислав Трифонов тя заяви: “Звъняха ми хора вечерта от Барселона, от тази опашка, която гледах преди малко от вашия… телевизор. И ме молеха да звънна в ЦИК и да им кажа да се обадят на посланника да вземат някакви мерки да могат да гласуват, след като са чакали през целия ден. Звънях във ЦИК, звъняха на посланика и в крайна сметка хората не можаха да гласуват. Елементарно е, да, пише в закона до девет часа, но кое е по-важно? Конституционното му право да гласува или формалният признак девет часът? Още повече те са в девет часа негласували на огромната опашка не заради това, че са отишли в 8, а защото през целия ден заради липса на добра организация – няма декларации, няма пликове, няма бюлетини – те са били възпрепятствани да упражнят правото си на глас.”

Безспорно една от причините за това гражданите в чужбина да не можаха да гласуват е забавянето по време на самото гласуване. А основна отговорност за забавянето е “Изборният кодекс, който тя лично е правила така, че да се бавят допълнително избирателите и да се натоварват членовете на СИК с изрезките и номерцата”, ни обърна внимание Александър Иванов в писмото си.

Тук е мястото да обърнем особено внимание на факта, че в ролята си на омбудсман днес Манолова признава, че е настоявала членовете на ЦИК и СИК в Барселона да нарушат действащ закон: “Избиратели се допускат до гласуване след 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч.” – посочва чл. 220, ал. 2 от Изборния кодекс и нейното нарушение води до санкции за членовете на СИК и ЦИК.

Ето че от днешната си позиция тя отново се опитва да влияе на изборните процеси, като призовава членовете на СИК за “по-свободно тълкуване на закона” (дословен цитат от шоуто), за да удължават по свое усмотрение изборния ден в категорично нарушение на Изборния кодекс всъщност. Вълкът козината си мени, нрава си никога.

*Допълнението за манипулациите на Мая Манолова е по сигнал на Александър Иванов и по него работи Йордан Цалов

SHARE
Студент в Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", предполагам, е достатъчно индивидуализиращо.