SHARE

Кристиан Таков – посмъртно – отново препълни аулата на Софийския университет. Поводът бе представяне на първия от трите тома „Гражданско право. Правни научни изследвания“, посветени на научната дейност на доцент Таков. Памет за него, за когото правото не беше суха наука, а мисия за справедливост.

Кристиан Таков беше запазил детското любопитство в правото, за което пишеше интелигентно и интересно, а физическото му отсъствие прави по-осезаемо неговото духовно присъствие, обяви проф.Васил Мръчков, един от основните съставители на книгата (издадена от „Сиби“ ) и автор на предговора. Той отбеляза, че правото във всички негови измерения: наука, университетско преподаване, участие в подготовка на законопроекти, съдебна и арбитражна практика и нейното обобщаване като арбитър и председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, публични лекции и др., беше част от живота на Кристиан Таков.

„Правото беше неговата страст. Обичаше това, което прави, и правеше това, което обича. Беше запазил детското любопитство в правото, беше и широко скроен юрист. Именно това е допринесло Таков да остави следа и в общата част на гражданското право, в облигационното, в търговското, наследственото и в банковото право. В книгата са представени статии, които досега са били достъпни само на английски и на немски език“, каза проф. Мръчков.

Снимка: Издателство „Сиби“

Преди година и три месеца една вечер иззвъня телефонът, беше един добър човек, адвокат Даниела Доковска, разказа майката на Кристиан Таков, Галя Йончева. Идеята да се издаде книгата със статиите, студиите и научните публикации на юриста и преподавателя доц. Таков е реализирана с подкрепата на Висшия адвокатски съвет и фондация „Кристиан Таков“.

Проф. Нели Огнянова изтъкна, че гражданската смелост на Кристиан Таков, всеотдайното служене на правото и справедливостта направиха словото му значимо отвъд пределите на юридическата професия. „Той избра светлата страна и ние знаем, че беше прав, когато предупреждаваше младите колеги за високата цена на този избор“, напомни проф.Огнянова.

В книгата са включени части от превод на Рудолф фон Йеринг, направен от Кристиан Таков. В бележките към превода проф. Огнянова отличава фразата на Таков, че не е можел да устои на изкушението от интелектуалната наслада да предаде на родния си език блестящата мисъл на Йеринг.

„Той беше творец на правото, а не обикновен преподавател или обикновен практик“, обяви деканът на Юридическия факултет на СУ проф. Сашо Пенов.

Снимка: Издателство „Сиби“

На представянето на книгата бяха и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет.

Текстът е препубликуван от специализирания на правна тематика сайт Defakto. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.