SHARE

Една и съща история се повтаря от години. Сметната палата отказва заверка или заверява с резерви отчетите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Мотивите са невярна и лъжлива представа за финансовото състояние и имущество на университета.

Освен тазгодишния отказ Сметната палата е отказала заверка през 2014 и 2016 година. Университетът е получил заверка с резерви три пъти през последните години – през 2012, 2013 и 2015.

Какво мотивира решението на Сметната палата? 

Мотивите са все идентични: липса на адекватни контролни процедури, които да разкриват извършени финансови и счетоводни нарушения; липса на достоверни данни, липса на реални стойности, манипулация на огромни суми средства.

Схемите са толкова сложни, а проблемите – толкова много, че е непосилно да бъдат събрани в едно-единствено разследване. По някои от казусите все още текат проверки на държавно ниво, други са приключили с неизпълнени мерки, а трети вероятно тепърва предстоят.

В абсолютния хаос, в който се е превърнала Алма Матер, намираме изплащани служебни аванси на стойност над 10 000 лв. директно от касата на Софийски университет – Ректорат, както и платен в брой „недвижим имот – вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона“, пише на сайта на Сметната палата.  

Част от заключенията на Сметната палата през 2016-2017 г.

В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материалноотговорното лице като служебен аванс без документална обоснованост„, продължава заключението, а нито една от препоръките, излезли след одитен доклад за периода от 2013 г. до 2015 г., не са изпълнени към юли миналата година. Т.е. един човек е получавал едни пари кеш, в брой и на ръка, без какъвто и да било документ.

Сред заключенията на Сметната палата фигурират и фактите, че:

  • Имоти, които са държавна собственост, се ползват и са се ползвали от наематели с изтекли договори, които не плащат наеми и разходи за консумативи.
  • Софийският университет не отчита и не е отчитал получените дарения във валута и съответно няма как те да бъдат контролирани при тяхното събиране и изразходване. Няма никакъв начин да се установи дали волята на дарителя е спазена.
  • Продължават да се сключват неоснователно споразумения за ползване на имоти. Пращат се фиктивни писма за освобождаването на такива, но наемателите продължават да живеят вътре и няма действия за физическо освобождаване на имотите.

Сметната палата даде срок от шест месеца – тоест до февруари т.г., в която Софийският университет имаше възможност да се раздели с някои от тъмните си практики. Дали това се е случило можем да съдим по поредния незаверен финансов отчет, детайли от който предстои да разберем.

Милиони левове в допълнителни възнаграждения

Междувременно миналата година полицията започна проверка в университета по повод допълнителните възнаграждения, които Ректоратът отпуска през последните години.

Тогава стана ясно, че администрацията на Ректората е раздала 2 милиона лева възнаграждения само за 2016 г. През това време администрацията е била около 150 души, в т.ч. ръководството на университета и чистачи.

Източник на „Терминал 3“ ни предостави поискана от него информация, за да ни покаже в какъв вид Ректоратът на Софийския университет изпраща публично достъпна информация за изплащането на въпросните възнаграждения. 

Така изглежда отчитането на допълнителните възнаграждения, предоставено на академичния съвет на СУ

Целия документ в оригиналния му вид може да видите свободно – тук. 

Упражняване на натиск над студенти и цензура 

Нещо повече – студенти и членове на Академичния съвет, които директно влизат в конфронтация с Ректората и управляващите учебното заведение и поставят под въпрос техните действия, са системно подлагани на натиск, включително чрез сигнали до полицията и нерегламентирано изключване. Отказът до достъп до обществена информация е практика и съдът впоследствие решава, че няма пречки исканото да бъде разкрито.

В този дух на стария строй през ноември миналата година Академичният съвет взима решение да не допуска журналисти и външни лица до събранията, по време на които се решават тези и множество други казуси, засягащи развитието на някога най-престижното учебно заведение в страната. Новият текст постановява, че „Заседанията на Общото събрание са открити за членовете на академичната общност“. Преди това текстовете гласяха, че „Заседанията на Общото събрание са публични“.

Схеми с университетски имоти, в които участва и държавата

И накрая, но не на последно място – няма как да не споменем отдаването на сгради от СУ на различни лица и интереси с мотиви за „отпаднала необходимост“.

Така през 2016 г. се взема решение сграда на Софийски университет да бъде предоставена на Университетска болница „Лозенец“ – известна още като „правителствена болница“.

Университетът е получил сградата от правителството през 2011 г., като в замяна се отказва от претенциите си към галерията на ул. „Шипка“ 6 в полза на Съюза на българските художници – същата е завещана от братята Евлоги и Христо Георгиеви на университета, като не е ясно дали безвъзмездното отдаване не противоречи на волята на дарителите, които са не само двама от най-именитите български будители, но и завещанието им е направено под стриктно условие дарението да бъде използвано само по предназначение и за нуждите на университета.


Само сградата не стига – към нея държавата плаща бонус от 18 милиона лева, 
чието получаване влиза в противоречие с доводите на университета за отдаването на сградата, които са, че пари за ремонт няма. Не става ясно защо държавата дарява едни пари за ремонт на сградата, когато тя преминава в други ръце.

Твърди се, че до това решение се стига след… обсъждане по електронна поща. „Терминал 3″ разполага с копие на „дебата“.

Оказва се обаче, че решението за отстъпването на сградата се взема два дни преди приключването на въпросното „електронно“ гласуване, което поставя под въпрос както мотивите, така и процедурата и изпълнението на целия този акт.

Как се даряват сгради с ключово значение посредством гласуване по електронната поща? Примерът на Алма Матер
Някои се осмеляват да задават въпроси – разбира се, останали без отговор.

 

Но историята не свършва дотук. След като СУ отдава сградата, а държавата – гигантското дарение, министерството решава, че тя в крайна сметка няма да отиде при студентите – с мотиви, че те вече нямат нужда от нея. Така Стамболийски 82 преминава директно в ръцете на  Висшия съдебен съвет.

Мотивът? Познахте – „отпаднала необходимост”. Деклараторът? Любомир Спасов, декан на Медицински факултет и директор на болницата. Интересен факт е, че деканът на Медицинския факултет освен това е и директор на Университетска болница „Лозенец“.

В крайна сметка се оказва, че студентите по медицина се нуждаят от някаква сграда. Така  в разгара на европредседателството кабинетът отпусна още 10 млн. лв. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2018 г. и му прехвърли друга сграда в столичния кв. „Лозенец“.

Така същите декларатори, за които преди месец бе декларирана отпаднала необходимост, все пак получиха сграда. Тоест необходимост все пак има? Остава въпросът защо с имотите на СУ се правят подобни лупинги, в които участие взема целият държавен апарат.

Институция, проядена от корупция 

Изгубихте ли се? Не сте сами. Горните точки са леко плъзгане по повърхността на случващото се в престижно учебно заведение, от което се очаква да формира бъдещето на България. 

Сума сумарум, нещата изглеждат така: милиони левове в допълнителни възнаграждения; фиктивно отдаване на имоти и злоупотреба с имоти; заплахи и натиск над студенти, които се противопоставят на тези практики; отказ за приемане на финансови отчети от Сметната палата; дарения за милиони левове от държавата, които не могат да бъдат отчетени; конфликт на интереси…

Софийският университет е един своеобразен макет на това, в което се е превърнала България. И случващото се вътре трябва да тревожи всички ни. Силно.

На снимката: Основателите на Софийския университет братята Евлоги и Христо Георгиеви, пред чиято памет трябва да се преклоним… а участниците в изброените в това разследване злоупотреби – да се засрамят дълбоко. (снимка: БНР)

 

SHARE
Завършва френска гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" в Пловдив, след което заминава за САЩ, където живее и работи в продължение на две години. В момента следва хуманитарни науки в Париж, Франция, където е и част от екипа на американската библиотека. (Не обича да пише дълги автобиографии, затова се надява тези три реда да стигнат. )