SHARE

Селим Сазак, докторант по философия и политически науки от Университет „Браун“, САЩ, пусна в Туитър „Важни бележки“ във връзка с извънредното положение в Турция. Те дават обща представа за правните рамки, както и основни насоки на гражданите в Турция за правата им.

Screen Shot 2016-07-21 at 8.39.42 AM

#1 Извънредно положение не означава „претърсване без заповед“ в дома ви. Това го има при военното положение. Означава обаче stop-and-frisk (полицията има право да ви спре на улицата за проверка и да ви претърси)

#2 Не излизайте на улицата без документ за самоличност. Повтарям: НЕДЕЙТЕ! Това е официално незаконно.

#3 Времето за предварително задържане е удължено от 48 часа (за инидивиди) на 4 дни (за групи) до…. (неопроделено). Законът е гъвкав. Това е много притеснително.

#4 Извънредното положение е правен момент. То не означава суспендиране на всички права. Въведете номера на приятел адвокат в телефона си с опция “бързо набиране”.

#5 Няма пазарни рестрикции. Търговията, борсите, банките, и т.н. ще продължат да работят по обичайния начин. Няма нужда от паника.

#6 Ако е някакво успокоение – извънредното положение има по-малко рестрикции от военното положение. Ако Анкара искаше да избере последното, то условията бяха налице.

#7 Не е вярно, че извънредното положение дава право на полицията да стреля по собствена преценка. След измененията от 2015 година, това вече е в нормалните прерогативи на полицията.